Kratka statistika
  • Po popisu prebivalstva leta 2002 je na območju med Celovško, gorenjsko progo, Rusko in Gasilsko ulico (45,95 ha) živelo 2085 prebivalcev (gostota je približno 46 preb/ha).
  • Po podatkih MOL za konec 2004 (Delo 17.9.2005) je gostota prebivalcev v Šiški od 40 do 50 prebivalcev na hektar.
  • Po navedenih gradnjah (v spodnji tabeli) bi se prebivalstvo praktično podvojilo v nekaj letih, s tem da v javno infrastrukturo (rezen malo kanalizacije in nujne elektrike) MOL ne bi tukaj nič vlagala.
  • Statistika