Odbor za lepšo Staro Šiško

 

Dobrodošli!

Koristne povezave

Četrtna skupnost Šiška:
www.cssiska.si

Mestna občina Ljubljana:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/

Oddelek MOL za urbanizem:
ppmol.org/urbanizem  (žal ne deluje več, 19.02.2019)

Ministrstvo za okolje in prostor:
www.mop.gov.si/si/

Upravna enota Ljubljana:
www.upravneenote.gov.si/ljubljana/

Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška:
Uradni list RS 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Urbanistične informacije na območju Mestne občine Ljubljana:

urbinfo.ljubljana.si/

 

Povezava na sodišče oz. zemljiško knjigo:

www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

 

Povezava na podatke o parcelah iz zemljiškega katastra:

http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

 

Povezava na razlago, kaj lahko urad varuha človekovih pravic naredi za reševanje težav državljanov:

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/zlozenke_nase/1._zlozenka_A4_spletBA.pdf

 

Civilna iniciativa: Otroškega igrišča ne damo !

https://sites.google.com/site/otroskegaigriscanedamo/predlog-sodelovanja