Odbor za lepšo Staro Šiško

 

Koristne povezave

Četrtna skupnost Šiška:
www.cssiska.si

Mestna občina Ljubljana:
www.ljubljana.si/si/mol

Oddelek MOL za urbanizem:
ppmol.org/urbanizem

Ministrstvo za okolje in prostor:
www.mop.gov.si/si/

Upravna enota Ljubljana:
www.upravneenote.gov.si/ljubljana/

Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška:
Uradni list RS 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Urbanistične informacije na območju Mestne občine Ljubljana:

urbinfo.ljubljana.si/

 

Povezava na sodišče oz. zemljiško knjigo:

www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

 

Povezava na podatke o parcelah iz zemljiškega katastra:

prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp