Odbor za lepšo Staro Šiško

 

Dobrodošli!

Obveščanje sokrajanov

Tudi drugje po Ljubljani so podobni problemi glede zemljišč.

 

Stanovalci treh ulic na Viču so ustanovili civilno iniciativo, ki se zavzema za ohranitev dveh otroških igrišč v njihovi soseski. Poslali so pismo ...

Infrastruktura: Stanovalci treh viških ulic ne dajo otroškega igrišča

(Andraž Rožman, 19. februar 2019)

https://www.dnevnik.si/1042873493/lokalno/osrednja-slovenija/infrastruktura-stanovalci-treh-viskih-ulic-ne-dajo-otroskega-igrisca

 

Drugi prispevki

15. 02. 2018 Prispevek: Posekali eno najznamenitejših lip v Ljubljani (pdf)

12. 03. 2018 Zapisnik seje DUO - občni zbor (pdf)

20. 03. 2018 DUO za CS Šiška gradnje Gjure v zelenicah (pdf)

27. 03. 2018 Sporn oravnanje z zemljiščem kulturne dediscine GIPOSS (pdf)

22. 10. 2018 Prijava za upravičence in kandidate_Svet ministra MOP_sodelovanje NVO

22.11.2018 Imenovanje predstavnikov NVO v svet MOP za sodelovanje z NVO (pdf)

02. 12. 2018 RE Vabilo Varuha človekovih pravi RS s prilogami (pdf)

 

 

Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskaga načrta

Javna razgrnitev je zaključena (24. 11. 2017)

Podrobnejše informacije o javni razgrnitvi dobite na:

 

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/spremembe-in-dopolnitve-opn-mol-obvestilo-o-javni-razgrnitvi/

 

Društvo je podalo svoje pripombe:

 

Pripomba_238_Y31Q8TM4RZU2EPQ8KXD1_s_prilogo.pdf

Pripomba_422_JLZ1TRRT74MNGHT1GV3L.pdf

Pripomba_442_JN2XT5U8HFR14MFTZ1SQ.pdf

Pripomba_474_ES3DHKXJZU2X3TIALHQX.pdf

Pripomba_475_11JHBGUFCMX5JBJ366LM.pdf

Pripomba_489_2GAFTAHCL7AZS7L4R7BA.pdf

Pripomba_589_8FBNNHAIJDMUA6WVYLAU_s_prilogo.pdf

Pripomba_592_RPMS56ZNNYTYTHAGWQ2M_s_prilogo.pdf

Pripomba_651_7K3BQ7HBEZX8RDQW3557.pdf

Pripomba_654_26D371T2FQWDKPYVKWPY.pdf

Pripomba_656_M3IYZWEUHA1P1HC66A15.pdf

Pripomba_659_EGNJ1TFLCC8PST2VNJNT.pdf

Pripomba_694_JDAY2MCCMR32QCB8QHBP.pdf

 

datotekaMnenje, pripombe in predlogi ob javni razgrnitvi OPPN 256 Stara Šiška (17.12.2011)

datotekaPredstavitev prometne študije našega okoliša (21.11.2007)
Prejeli smo vabilo MOL Oddelka za urejanje prostora. V sredo 21.11.2007 ob 11. uri nas vabijo na predstavitev prometne študije našega okoliša, za katero smo se zanimali v okviru problematike z novimi gradnjami in kršitvami, ki so pri tem nastajale (neizgrajeno križišče Frankopanska - Celovška).

datotekaPoročilo o 2. čistilni akciji (20.10.2007)

datotekaObvestilo: javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Strateškega prostorskega načrta MOL in Okoljskega poročila (od 01.10. do 02.11.2007)

datotekaPoročilo s seje CS Šiška dne 27.jun.07 (02.08.2007)

datotekaObvestilo: OŠ Spodnja Šiška 14. junija 2007 (17:00 - 19:30) organizira dobrodelno prireditev z glavnim ciljem zbrati čim več denarja za obnovo šolskega igrišča.

datotekaPoročilo predsednika od prvem leta delovanja našega Društva (11.06.2007)

Poročilo o čistilni akciji dne 14. aprila 2007 (kliknite na povezavo)

datoteka3. letak (26.08.2006)

datoteka2. letak (23.06.2006)

datoteka1. letak (20.03.2006)