Odbor za lepšo Staro Šiško

 

Obveščanje sokrajanov

15. 02. 2018 Prispevek: Posekali eno najznamenitejših lip v Ljubljani

22. 10. 2018 Prijava za upravičence in kandidate_Svet ministra MOP_sodelovanje NVO

 

Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskaga načrta

Javna razgrnitev je zaključuja (24. 11. 2017)

Podrobnejše informacije o javni razgrnitvi dobite na:

 

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/spremembe-in-dopolnitve-opn-mol-obvestilo-o-javni-razgrnitvi/

 

Društvo je podalo svoje pripombe:

 

Pripomba_238_Y31Q8TM4RZU2EPQ8KXD1_s_prilogo.pdf

Pripomba_422_JLZ1TRRT74MNGHT1GV3L.pdf

Pripomba_442_JN2XT5U8HFR14MFTZ1SQ.pdf

Pripomba_474_ES3DHKXJZU2X3TIALHQX.pdf

Pripomba_475_11JHBGUFCMX5JBJ366LM.pdf

Pripomba_489_2GAFTAHCL7AZS7L4R7BA.pdf

Pripomba_589_8FBNNHAIJDMUA6WVYLAU_s_prilogo.pdf

Pripomba_592_RPMS56ZNNYTYTHAGWQ2M_s_prilogo.pdf

Pripomba_651_7K3BQ7HBEZX8RDQW3557.pdf

Pripomba_654_26D371T2FQWDKPYVKWPY.pdf

Pripomba_656_M3IYZWEUHA1P1HC66A15.pdf

Pripomba_659_EGNJ1TFLCC8PST2VNJNT.pdf

Pripomba_694_JDAY2MCCMR32QCB8QHBP.pdf

 

datotekaMnenje, pripombe in predlogi ob javni razgrnitvi OPPN 256 Stara Šiška (17.12.2011)

datotekaPredstavitev prometne študije našega okoliša (21.11.2007)
Prejeli smo vabilo MOL Oddelka za urejanje prostora. V sredo 21.11.2007 ob 11. uri nas vabijo na predstavitev prometne študije našega okoliša, za katero smo se zanimali v okviru problematike z novimi gradnjami in kršitvami, ki so pri tem nastajale (neizgrajeno križišče Frankopanska - Celovška).

datotekaPoročilo o 2. čistilni akciji (20.10.2007)

datotekaObvestilo: javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Strateškega prostorskega načrta MOL in Okoljskega poročila (od 01.10. do 02.11.2007)

datotekaPoročilo s seje CS Šiška dne 27.jun.07 (02.08.2007)

datotekaObvestilo: OŠ Spodnja Šiška 14. junija 2007 (17:00 - 19:30) organizira dobrodelno prireditev z glavnim ciljem zbrati čim več denarja za obnovo šolskega igrišča.

datotekaPoročilo predsednika od prvem leta delovanja našega Društva (11.06.2007)

Poročilo o čistilni akciji dne 14. aprila 2007 (kliknite na povezavo)

datoteka3. letak (26.08.2006)

datoteka2. letak (23.06.2006)

datoteka1. letak (20.03.2006)