Dobrodošli!

Obveščanje sokrajanov

DUO se redno sestaja vsak 2. ponedeljek v mesecu od 17. do 18. ure, v prostorih bivše Krajevne skupnosti Milan Majcen na Jesenkovi 1.

datoteka Mnenje, pripombe in predlogi ob javni razgrnitvi OPPN 256 Stara Šiška (17.12.2011)

Ostale informacije so na povezavah OBVESTILA in Članki in dokumenti.


Center Bellevue, idejna urbanistično-arhitektonska zasnova, 2008 (mag. Andrej Černigoj)

.


Povzetek problematike

Stara Šiška ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino in je kot predel Ljubljane potrebna obnove. Ker pa se urbanistični načrt spreminja po delčkih, na željo in v prid investitorjev, brez ureditve in skrbi za stanovalce in kakovost bivanja, je prišlo do nezadovoljstva prebivalcev nad načinom urejanja Spodnje Šiške. Krajani smo se organizirali v Odbor za lepšo Staro Šiško in smo do sedaj zbrali več kot 600 članov.

Dosedanje spremembe s pozidavo v ničemer ne izboljšujejo kvalitete in ugodja bivanja za celoto Stara Šiška. Zavedati se je potrebno, da take pozidave močno zmanjšajo kvaliteto bivanja, vrednost stanovanj in zemljišč. Vse te posledice ne zadevajo samo nas, ki tu že bivamo, temveč tudi tiste, ki sem šele prihajajo.


Takole zbiramo podporne člane:

datoteka Odbor_za_Staro_Sisko-izjava.doc (36 KB)

datoteka Zbirnik_Odbor_za_Staro_Sisko.pdf (58 KB)

Fotokopije zbirnikov pošljemo naprej odgovornim osebam.
Do sedaj smo dopise poslali ministru Janezu Podobniku na MOP, županji Danici Simšič na MOL, ga. Pavlin na MOL, Svetu za urbanizem na MOL, Zbornici za arhitekturo in g. Zajcu na Slovenijavino.
Zbiranje podpisov se nadaljuje.
Osebnih podatkov (naslova in telefona) ne posredujemo naprej, jih pa potrebujemo na podpisani pristopni izjavi za morebitno dokazovanje verodostojnosti zbranih podpisov.

separator

"Ljubljanskim meščanom treba je torej premisliti kar najbolje, kako naj se mesto sezidava.
Pri vsem razmišljanji je treba temeljitih prevdarkov: vsaj se ne gre samo za sedanjo, temveč za bodočo, večjo in lepšo Ljubljano.
Brezdvomno je to lepa in velika ideja, za katero naj bi se zanimal vsak domačin, naj si je strokovnjak ali ne. Prav posebnega zanimanja pa zaslužuje med onimi, ki bivajo v Ljubljani ali so morda vsaj preživeli tam dober in lepši kos svojega življenja. Vsaj nam je vsak kotiček drag in ljub tam kjer smo vzrastli!
Tudi mene je napotila omenjena ideja k globočjemu premišljevanju, in tu podajam slavnemu ljubljanskemu meščanstvu rezultat svojih trudov:
načrt, kako regulirati Ljubljano. Jasno mi je pri tem, da ta moj načrt nikakor ni nekaj, na čemur ne bi bilo treba spremeniti marsikaj v oziru na lokalno-podrobne razmere, a prepričan sem zopet nasprotno, da nisem glede na mogoča sredstva ničesar bistvenega, kar ne bi bilo dosegljivo."

Maks Fabiani, 1895
Iz uvoda k prvi izdaji študije Regulacija deželnega stolnega mesta Ljubljane
 

separator