Odbor za lepšo Staro Šiško

 

Dobrodošli!

Seznam dokumentov:

 

1.   

20150119_MOP_010-10-2016-7.pdf

2.   

20160331_priloga_RE_354-316-2015-30-Stara-cerkev-Sv-Jerneja_001wj-d1.pdf

3.   

20160728_DUO_inspekcije_odgovor_komentar_MaL_20160714.pdf

4.   

20161115_Odgovor_IRSOP.pdf

5.   

20161115-MOP_0619-7-2016-7-Odgovor-IRSOP.pdf

6.   

20161129_PROBLEMATIKA_umescanja_OPPN_v_ze_zazidanih_obmocjih1_20161128.pdf

7.   

20161206_MAL_za_Inspektorat_RS_za_okolje_in_prostor.pdf

8.   

20161221_DUO_inspekcije_odgovor_MaL_20161221_odgovoru_20161115.pdf

9.   

20161221_DUO_inspekcije_odgovor_varuhu_komentar_MaL_20161221.pdf

10.  

20161221_Inspekcije_odgovor_MaL_20161221_odgovoru_20161115.pdf

11.  

20161221_Inspekcije_odgovor_varuhu_komentar MaL_20161221.pdf

12.  

20170315_VCP_070-4-2017-2-Dopis.pdf

13.  

20170317_MOP_070-4-2017-8_Odgovor-IRSOP.pdf

14.  

20170324_MOP_060-12-2017-2_odstop-329081654-0001.pdf

15.  

20170329_Inspekcije_odgovor_varuha_7_0-7_2017-10-DOLI_20170330.pdf

16.  

20170329_VCP_7.0-7-2017-10-Odgovor-IRSOP.pdf

17.  

20170414_MOP_070-4-2017-12_Odgovor-IRSOP.pdf

18.  

20170421_MOP_060-12-2017-5-Skenirana-datoteka.pdf

19.  

20170428_Kultura_vloga-za_DP_Scan0010.pdf

20.  

20170428_Kulturna_dediscina_Vloga_za_Druzbenega_pravobranilca_20170428_doc.pdf

21.  

20170428_Kulturna_dediscina_Vloga_za_Druzbenega_pravobranilca_20170428.pdf

22.  

20170428_Vloga-Poziv_DP_za_vlozitev_pritizbe_na_OVS_za_BSP.pdf

23.  

20170805_DUO_Protest-proti-odgovu-inspekcije-in-MOP_20170424_DUO.pdf

24.  

20170805_inspekcije_MOP_odgovor_urgence_MaL_20170805_osnutek.pdf

25.  

20170810_VCP_070-4-2017-15-Odgovor_IRSOP.pdf

26.  

20170818_MOP_060-12-2017-12-908075543-0001.pdf

27.  

20170818_MOP_060-12-2017-9-12-822084025-0001.pdf

28.  

20170907_DOPIS-drzavni_pravbran_LJ-U-A033-7694-2017-3-LJ-APR4-OCR_20170907_10_komentar.pdf

29.  

20170908_MOP_070-4-2017-19_ponovni_odgovor_IRSOP.pdf

30.  

20171215_predlogi_delovanja_2018VCP.pdf

31.  

20180227_Inspekcije_VCP_odgovor_na_urgenco_5_7-44-2017-8-HA_20180222.pdf

32.  

20180313_Odgovor_inspekcija_IRSOP_po_intervenciji_VCP_20180322.pdf

33.  

20180320_DUO_za_CS_Siska_gradnje_Gjure_v_zelenicah.pdf

34.  

20180322_Re_Dopis_Varuha_clovekovih_pravic.pdf

35.  

20180419_MOL_odgovor_092-339-2018-2_00q5t63j.pdf

36.  

20180423_FW_092-339_2018-2_J_Tusar_s_prilogo_00q5t63j.pdf

37.  

20180424_RE_092-339_2018-2_J_Tusar.pdf

38.  

20180525_MAL_za_VCP_Urgenca_ugovor_cerkev_sv_Jerneje_v_spodni_Siski.pdf

39.  

20180525_OPIS_ENOTE_DEDISCINE_cerkev_sv_Jerneja_uradni_pogoji_20180525.pdf

40.  

20180611_Priloga_3_-_pojasnilo_stalisca_DUO_odstop_zadeve_inspekcije_20181019_docx.pdf 

41.  

20180910_FW_Odgovor_IRSOP.pdf

42.  

20180910_Varuh_odgovor_20180910_5_7-44-2017-19-HA.pdf

43.  

20181023_MOP_Odstop_zadeve_Opticno_prebran_dokument.pdf

44.  

20181024_Priloga_4_-_porocilo_o_postopkih_IRSOP_docx.pdf

45.  

20181103_grajeno_javno_dobro_anliza_dolocil_ZUreP-2_20181103.pdf

46.  

20181107_RE_javne_povrsine_v_zasebni_lasti.pdf

47.  

20181212_MOP_06181-2965-2018_FW_DUO-livarna_LITO-obvestilo_o_prejetem_sporocilu.pdf

48.  

20181214_FW_javne_povrsine_v_zasebni_lasti.pdf

49.  

20181220_MOP_060-12-2017-17_Odstop_zadeve_00206BBAB8B1181221083315_0001.pdf

50.  

20181221_MOP_060-12-2017-17_-_Odstop_zadeve_IRSOP_eml.pdf

51.  

20181221_Varuh_clovekovih_pravic_Republike_Slovenije_17.1-41_2018-7-HA.pdf

52.  

20181225_FW_Odgovor_Varuha_covekovih_pravic_RS.pdf

53.  

20190109_Izvlecek_komentarjev_k_dopisu_IRSOP-20190109_20190402.pdf

54.  

20190109_MOP_070-4-2017-38-Odgovor IRSOP_1_Scan0039_20190109.pdf

55.  

20190109_Odgovor_IRSOP_1_Scan0039_20190109.pdf in (samo skeniran dokument brez komentarja)

56.  

20190117_predlogi_delovanja_VCP_v_letu_2019.pdf

57.  

20190120_FW_Vabilo_Varuha_clovekovih_pravic_RS.pdf

58.  

20190122_Dopis_investitorju_zaradi_sanacije_poskodb_na_Frankopanski_20.pdf

59.  

20190304-Pobuda-Zatevek-na-MOL_sken.pdf

60.  

20190308_MOL_3504-31-2019-2_Park_ob_kinu_Mojca.pdf

61.  

20190310_Inspekcijski_nadzor_nedovoljene_gradnje_Stara_cerkev_URGENCA.pdf

62.  

20190310_RE_kulturna_dediscina_Stara_Siska_cerkev_sv_Jerneja_sestanek.pdf

63.  

20190402_nepravilna_odlocitev_IRSOP.pdf

64.  

20190402_RE_nepravilna_odlocitev_IRSOP.pdf

65.

20190411_VCP_14.5-7-2019-5-HA.pdf

66.

20190412_Odgovor_na_prejeto_pobudo_Racunsko_Sodisce_304_10_2019_13_MOL_P.pdf

67.

20190517_IRSOP-0618-69-2019-2_Dopis_DUO_odgovor_ IRSOP.pdf

68.

20190610_Za_GP_MOP_Javne_površine_v_soseskah.pdf

69

20190809_clanek_v_DELU_Bellevue_Living_20190801_pismo_bralcev_20190806a.pdf

70.  

 


Copyright (c) 2013-2019 www.stara-siska.si Vse pravice pridržane. | Izdelava JS | Design Neža Jereb.