Odbor za lepšo Staro Šiško

 

Dobrodošli!

Seznam dokumentov:

 

1.   

20060423_Statut_DUO.pdf in (overjen dokument)

2.   

20060517_Dopis_overjen_temeljni_akt_drustva_UE_Lj_17maj2006.pdf

3.   

20060517_Odlocba_registracija_DUO_UE Lj_17maj2006.pdf

4.   

20060606_Sklep_popravek_odlocbe_registracija_DUO_UE_Lj_6jun2006.pdf

5.   

20060607_Vpis_v_poslovni_register_DUO_AJPES_7jun2006.pdf

6.   

20060624_Potrdilo_DURS_davcna_stevilka_DUO_24jul2006.pdf

7.   

20130513_Seznam_nalog_DUO_po_prioritetah_2013.pdf

8.   

20130513_Vizija_in_cilji_DUO.pdf

9.   

20150119_MOP_010-10-2016-7.pdf

10.  

20160331_priloga_RE_354-316-2015-30-Stara-cerkev-Sv-Jerneja_001wj-d1.pdf

11.  

20160622_VCP7-0-4 -2016-111-OC_s_komentarjem.pdf

12.  

20160728_DUO_inspekcije_odgovor_komentar_MaL_20160714.pdf

13.  

20161115_Odgovor_IRSOP.pdf ali 20161115_MOP-0619-7-2016-7_Odgovor_IRSOP_1.pdf

14.  

20161129_PROBLEMATIKA_umescanja_OPPN_v_ze_zazidanih_obmocjih1_20161128.pdf

15.  

20161206_MAL_za_Inspektorat_RS_za_okolje_in_prostor.pdf

16.  

20161212_Blaz_Pisek_dopis_s_predajo_arhivskih_dokumentov_skeni_20161212.pdf

17.  

20161221_DUO_inspekcije_odgovor_MaL_20161221_odgovoru_20161115.pdf

18.  

20161221_DUO_inspekcije_odgovor_varuhu_komentar_MaL_20161221.pdf

19.  

20161221_Inspekcije_odgovor_MaL_20161221_odgovoru_20161115.pdf

20.  

20161221_Inspekcije_odgovor_varuhu_komentar MaL_20161221.pdf

21.  

20170220_MOP-0619-7-2016-12_Odgovor_IRSOP_2.pdf

22.  

20170315_MOP_070-4-2017-2-Dopis.pdf ali 20170315_MOP-070-4-2017-2_Dopis_IRSOP_3.pdf

23.  

20170317_MOP_070-4-2017-8_Odgovor-IRSOP.pdf ali 20170317_MOP-070-4-2017-8_Odgovor_IRSOP_4.pdf

24.  

20170324_MOP_060-12-2017-2_odstop-329081654-0001.pdf

25.  

20170329_Inspekcije_odgovor_varuha_7_0-7_2017-10-DOLI_20170330.pdf

26.  

20170329_VCP_7.0-7-2017-10-Odgovor-IRSOP.pdf

27.  

20170414_MOP_070-4-2017-12_Odgovor-IRSOP.pdf ali 20170414_MOP-070-4-2017-12_Odgovor_IRSOP_5.pdf

28.  

20170421_MOP_060-12-2017-5-Skenirana-datoteka.pdf

29.  

20170428_Kultura_vloga-za_DP_Scan0010.pdf

30.  

20170428_Kulturna_dediscina_Vloga_za_Druzbenega_pravobranilca_20170428_doc.pdf

31.  

20170428_Kulturna_dediscina_Vloga_za_Druzbenega_pravobranilca_20170428.pdf

32.  

20170428_Vloga-Poziv_DP_za_vlozitev_pritizbe_na_OVS_za_BSP.pdf

33.  

20170805_DUO_Protest-proti-odgovu-inspekcije-in-MOP_20170424_DUO.pdf

34.  

20170805_inspekcije_MOP_odgovor_urgence_MaL_20170805_osnutek.pdf

35.  

20170810_VCP_070-4-2017-15-Odgovor_IRSOP.pdf ali 20170810_MOP-070-4-2017-15_Odgovor_IRSOP_6.pdf

36.  

20170818_MOP_060-12-2017-12-908075543-0001.pdf

37.  

20170818_MOP_060-12-2017-9-12-822084025-0001.pdf

38.  

20170907_DOPIS-drzavni_pravbran_LJ-U-A033-7694-2017-3-LJ-APR4-OCR_20170907_10_komentar.pdf

39.  

20170908_MOP_070-4-2017-19_ponovni_odgovor_IRSOP.pdf ali 20170908_MOP-070-4-2017-19_ponovni_odgovor_IRSOP_7.pdf

40.  

20171215_predlogi_delovanja_2018VCP.pdf

41.  

20180227_Inspekcije_VCP_odgovor_na_urgenco_5_7-44-2017-8-HA_20180222.pdf

42.  

20180313_Odgovor_inspekcija_IRSOP_po_intervenciji_VCP_20180322.pdf

43.  

20180320_DUO_za_CS_Siska_gradnje_Gjure_v_zelenicah.pdf

44.  

20180322_Naloge_drustva_v_letu_2018_2019_20180322.pdf

45.  

20180322_Re_Dopis_Varuha_clovekovih_pravic.pdf

46.  

20180419_MOL_odgovor_092-339-2018-2_00q5t63j.pdf

47.  

20180423_FW_092-339_2018-2_J_Tusar_s_prilogo_00q5t63j.pdf

48.  

20180424_RE_092-339_2018-2_J_Tusar.pdf

49.  

20180525_MAL_za_VCP_Urgenca_ugovor_cerkev_sv_Jerneje_v_spodni_Siski.pdf

50.  

20180525_OPIS_ENOTE_DEDISCINE_cerkev_sv_Jerneja_uradni_pogoji_20180525.pdf

51.  

20180611_Priloga_3_-_pojasnilo_stalisca_DUO_odstop_zadeve_inspekcije_20181019_docx.pdf 

52.  

20180910_FW_Odgovor_IRSOP.pdf

53.  

20180910_Varuh_odgovor_20180910_5_7-44-2017-19-HA.pdf

54.  

20181023_MOP_Odstop_zadeve_Opticno_prebran_dokument.pdf

55.  

20181024_Priloga_4_-_porocilo_o_postopkih_IRSOP_docx.pdf

56.  

20181025_RE_odstop_zadeve.pdf

57.  

20181103_grajeno_javno_dobro_anliza_dolocil_ZUreP-2_20181103.pdf

58.  

20181107_RE_javne_povrsine_v_zasebni_lasti.pdf

59.  

20181115_FW_vabilo_in_poziv_k_posredovanju_vprasanj-Varuh_clovekovih_pravic_RS.pdf

60.  

20181212_MOP_06181-2965-2018_FW_DUO-livarna_LITO-obvestilo_o_prejetem_sporocilu.pdf

61.  

20181214_FW_javne_povrsine_v_zasebni_lasti.pdf

62.  

20181220_MOP_060-12-2017-17_Odstop_zadeve_00206BBAB8B1181221083315_0001.pdf

63.  

20181221_MOP_060-12-2017-17_-_Odstop_zadeve_IRSOP_eml.pdf

64.  

20181221_Varuh_clovekovih_pravic_Republike_Slovenije_17.1-41_2018-7-HA.pdf

65.  

20181225_FW_Odgovor_Varuha_covekovih_pravic_RS.pdf

66.  

20190109_Izvlecek_komentarjev_k_dopisu_IRSOP-20190109_20190402.pdf

67.  

20190109_MOP_070-4-2017-38-Odgovor IRSOP_1_Scan0039_20190109.pdf

68.  

20190109_Odgovor_IRSOP_1_Scan0039_20190109.pdf in (samo skeniran dokument brez komentarja)

69.  

20190117_predlogi_delovanja_VCP_v_letu_2019.pdf

70.  

20190120_FW_Vabilo_Varuha_clovekovih_pravic_RS.pdf

71.  

20190122_Dopis_investitorju_zaradi_sanacije_poskodb_na_Frankopanski_20.pdf

72.  

20190228_Naloge_drustva_v_letu_osnutek_koncni_2019_20190228.pdf

73.  

20190304-Pobuda-Zatevek-na-MOL_sken.pdf

74.  

20190308_MOL_3504-31-2019-2_Park_ob_kinu_Mojca.pdf

75.  

20190310_Inspekcijski_nadzor_nedovoljene_gradnje_Stara_cerkev_URGENCA.pdf

76.  

20190310_RE_kulturna_dediscina_Stara_Siska_cerkev_sv_Jerneja_sestanek.pdf

77.  

20190402_nepravilna_odlocitev_IRSOP.pdf

78.  

20190402_RE_nepravilna_odlocitev_IRSOP.pdf

79.  

20190411_VCP_14.5-7-2019-5-HA.pdf

80.  

20190412_Odgovor_na_prejeto_pobudo_Racunsko_Sodisce_304_10_2019_13_MOL_P.pdf

81.  

20190517_IRSOP-0618-69-2019-2_Dopis_DUO_odgovor_ IRSOP.pdf

82.  

20190610_Za_GP_MOP_Javne_povrsine_v_soseskah.pdf

83.  

20190617_RE_Obvestilo_prijavitelju-Stara_cerkev.pdf

84.  

20190802_Za_MOL_FW_javne_povrsine_v_soseskah.pdf

85.  

20190802_obvestilo_prijavitelju.pdf

86.  

20191002_rusitve_v_Spodnji_Siski_lokacija_parcela_1104_FW_Inspektor_Rostan.pdf

87.  

20191009_RE_javne_povrsine_v_soseskah.pdf

88.  

20191017_Re_Siska_ali_pripovedka_o_jari_kaci_in_steklenem_polzu.pdf

89.  

20191020_57680_Potrdilo_O_Oddani_Pobudi.pdf

90.  

20191120_Vabilo_VCP_17.0-1 2019-53-OC.pdf

91.  

20191121_RE_Vabilo_Varuha_clovekovih_pravic_RS.pdf

92.  

20191124_ZVKD-Porocilo_ogleda_25-03-2019.pdf

93.  

20191124_e-mail-ZVKD-Porocilo_ogleda_25-03-2019.pdf

94.  

20191125_dopolnitev_RE_Vabilo_Varuha_clovekovih_pravic_RS.pdf

95.  

20200108_dopis_za_CS_Siska.pdf

96.  

20200206_FW_problematika_Stara_Siska_drustvo_DUO_urgenca_sodelovanja.pdf

97.  

20200220_Pismo_o_podpori_Scan0057.pdf

98.  

20200221_FW_Vabilo_Varuha_clovekovih_pravic_RS.pdf

99.  

20200226_RE_Vabilo_Varuha_clovekovih_pravic_RS.pdf

100.         

20200310_dopis_za_CS_Siska_vprasanja_za_MU_20200310.pdf

101.         

20200310_novogradnje_Siska_Celovska_promet_okolje_pogoji_OPN_izvlecki_20200227.pdf

102.         

20200312_Odprto_pismo_castnih_obcanov_Ljubljane_komentar_DUO_20200310.pdf

103.         

20200311_MOP_070-4-2017-50_Odgovor_inspekcije.pdf

104.         

20200313_MOL_3528-88-2020-1_OBVESTILO_A4_Ukrep_zapiranja_objektov.pdf

105.         

20200313_MOL_900-67-2020-8_Odpoved_11_seje_CS_Siska.pdf

106.         

20200320_RE_Zadeva_Stara_cerkev_postopki_IRSOP.pdf

107.         

20200320_Stara_cerkev-kulturni_spomenik_drzavnega_pomena_stavba_in_okolica.pdf

108.         

20200324_Nedovoljena_gradnja-postopkovna_nepravilnost_inspekcije_parcela_10474_k_o_Spodnja_Siska.pdf

109.         

20200327_157-20_Lipnik_M_IRSOP_-_napacna_up_P.pdf

110.         

20200415_RE_Nedovoljena_gradnja-postopkovna_nepravilnost_inspekcije_parcela_10474_ko_Spodnja _Siska-pojasnila-0610-15720202.pdf

111.         

20200415_odgovor_IJU_dopis_pritoznika_20200415.pdf

112.         

20200619-157-20-15__Lipnik_M__IRSOP_-_dodatna_P.pdf

113.         

20200619_INSP_Upravna_Odgovor_DUO_na_dopis_inspekcije_MJU_20200713.pdf

114.         

20200713_RE_Koncni_odgovor-0610-157202015_nelegalno_parkirisce_Stara_cerkev.pdf

115.         

20210617-PIELICK-DARINKA-17.08.PODPISNA-LISTINA-MEDVEDOVA-UL.pdf

116.         

20210815-PIELICK-DARINKA-PODPISNA-LISTINA-MEDVEDOVA-UL.pdf

117.         

20210816-podpisna-listina--umiritev-prometa-Medvedova-c.pdf

118.         

20210905_Trzaska_zeleznica1.pdf

119.         

20210905_Trzaska_zeleznica2.pdf

120.         

20210905_Zeleznica_skozi_Ljubljano1.pdf

121.         

20210905_Zeleznica_skozi_Ljubljano2.pdf

122.         

20210905_Zeleznica_skozi_Ljubljano3.pdf

123.         

20210913-Elektrifikacija_zeleznice_s_25_KV.pdf

124.         

20210913-Jernej_Vrtovec_prebivalstvu_2021_9_10_docx.pdf

125.         

20221122_Javni_poziv_za_transparentno_stanovanjsko_politiko_-_za_javna_stanovanja.pdf

126.         

20221122_Stanovanjska_politika_-_Javni_poziv_Vladi_RS.pdf

127.

20230330_Rastoderju_ni_treba_ohraniti_originalnih_zidov_Bellevueja.pdf

128.    

20230715_Srcni_utrip_lokacije_Union-Zahvala_in_dostop_do_publikacije.pdf

129.

20230802-Za_objavo_v_casopisu_Delo_GJD_odlocba_ustavnega_sodisca_OPN_javne_poti.pdf

130.         

 


Copyright (c) 2013-2023 www.stara-siska.si Vse pravice pridržane. | Izdelava JS | Design Neža Jereb.